Div. oplysninger
Kontakt os
I butikkernes åbningstid kan vi træffes både pr. telefon og i butikken. Hvis du har brug for kontakt uden for åbningstiden henviser vi til en fra bestyrelsen
Du kan også sende en e-mail til lystrupgenbrug@mail.dk
Du kan forvente svar inden for 2 arbejdsdage.

Frivillige hvordan

Vi er i øjeblikket 80 frivillige, der driver begge butikker, men vi kan altid bruge flere, der vil være med i sjov arbejdsfællesskab til gavn for andre.
Henvendelse kan ske til forretningerne eller til en fra bestyrelsen. Du vil så komme til en samtale med personalelederen for den butik du ønsker at arbejde i.
Typisk yder man ½ til 2 dages arbejde om ugen, men andet kan også forekomme.
Du behøver ikke særlige kvalifikationer - vi finder et job der passer til dig og dine evner.
Ind imellem har vi medarbejdere i arbejdsprøvning eller lignende.
Alle - både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer - arbejder frivilligt og uden løn.


Afhentning hvor/hvornår

Møbler og større parti indbo afhentes gratis i postområderne 8520, 8530, 8541, 8240 og 8250.

Ring 8622 6233 og aftal nærmere i butikkens åbningstid eller indtal til telefonsvarer.


Økonomi
Alt overskud deles ligeligt mellem Kirkens Korshær og Lystrup Sogn ved Lystrup Menighedsråd. Gennem de 18 år forretningerne har eksisteret er der uddelt 6.760.000 kr. I 2018 forventer vi en omsætning på 1,4 mio. kr.
Kirkens Korshær anvender deres udbytte til socialt arbejde til at give lidt lys blandt mennesker, der lever på livets skyggeside.

Lystrup Menighedsråd bruger midlerne til:

Opstartsstøtte til sociale eller kirkelige aktiviteter i sognet, der senere kan overdrages til andre rent driftsmæssigt.

Nødhjælp eller anden hjælp til organisationer, der gør en særlig social indsats i eller uden for Lystrup sogn.

Engangsbeløb til enkeltpersoner til enkeltstående begivenheder, som ikke kan gennemføres rimeligt uden vores støtte.

Resocialiseringsstøtte til enkeltpersoner.

Bestyrelsen

Arbejdet ledes af et udvalg på 6 personer. 3 udpeges af Kirkens Korshær og 3 af Lystrup Sogn ved Lystrup Menighedsråd.
Udvalget for Lystrup genbrugsbutikker vælger formand, kasserer og personaleleder.
Udvalget for Lystrup genbrugsbutikker varetager:

Den daglige drift - herunder vedligehold af lokaler.

Kontakten til de frivillige medarbejdere.

Er ansvarlig for de udgifter, der er nødvendige til driften.

Udvalget kan efter aftale med baglandene udvide "virksomheden" - og indgå de nødvendige lejemål.

Bestyrelsen har pr. 15. maj 2016 følgende sammensætning:

Formand Kristian Arne Bork Sørensen, Revlingebakken 4, Lystrup, tlf. 25610022, e-mail: kristian.bork@gmail.com (Lystrup Menighedsråd)

Sekretær Mona Engelbrecht tlf. 86222150 (Lystrup Menighedsråd)

Økonomi Peder Worm tlf. 22263422 (Lystrup Menighedsråd)

Bestyrelsesmedlem Egon Rasmussen tlf. 5186424 (Kirkens Korshær)

Bestyrelsesmedlem Kitty Mogensen tlf. 23471946 (Kirkens Korshær)

Bestyrelsesmedlem  Marianne Iversen tlf. 2698 2206 (Kirkens Korshær)


Historien

På et visionsmøde i Lystrup Menighedsråd i slutningen af halvfemserne kom ideen om en genbrugsbutik/værested frem. Inspirationen var hentet i Viby sogn i det sydlige Århus. Der blev nedsat et udvalg til at undersøge mulighederne og evt. forestå det praktiske.
 

Da der i forvejen var en genbrugsbutik tog udvalget kontakt dertil og forelagde planerne og inviterede til et samarbejde. Der blev takket nej, idet man ikke havde ressourcerne til et sådant samarbejde.


Udvalget kontaktede så Kirkens Korshær, og de gik glade ind i samarbejdet. Der blev indgået en samarbejdsaftale i april 1998.

 

Genbrugsen var tiltænkt 3 formål.

 

1.     At rejse penge til socialt og kirkeligt arbejde.

2.     At blive et sted hvor mennesker der var koblet af arbejdsmarkedet kunne finde anvendelse for deres arbejdsevne og indgå i en normal relation.

3.     At blive et værested for ensomme eller andre der ikke havde et netværk.     

 

I december 1998 fik vi kontrakt på lokalerne på Sønderskovvej 4. Der havde været bagerbutik, som tidligere på året var blevet lukket. Vi fik lejemålet på særlige betingelser, idet lokalerne krævede særdeles megen rengøring - der var flere centimeter skidt mange steder.
 

Der blev holdt orienteringsmøde og mange var interesserede i at hjælpe. Der var en fantastik entusiasme og gå på mod. Efter meget slid og slæb, mange liter maling og opsætning af inventar var vi så klar til at åbne 12. marts 1999.

Kirkens Korshærs husorkester "Hang over" spillede for os og pressen var på pletten.

Nu kom det spændende - ville der komme kunder?

 

Det gik noget trægt i starten - der var heller ikke for mange frivillige, men stille og roligt udviklede tingene sig så vi øgede omsætningen med 100.000 om året i de første år. Omsætningen i 2002 var således godt 400.000.
 

Nytårsnat 2002/2003 fik vi så meddelelse om, at der var alarm og brand. Der var blevet skudt med fyrværkeri mod butiksruderne, og uheldigvis gik noget igennem og antændte udstillingsvinduet og damekonfektionsafelingen. Heldigvis har vi brandvæsnet som nabo så det blev hurtigt slukket. MEN AK og VE. Alt i forretningen var røgskadet. Så alt - både bøger, tøj nips osv. blev vi nødt til at kassere - vi var bombet tilbage til start.
 

Men vore fantastiske frivillige gav ikke op, men tog arbejdstøjet på, og den 12. marts 2003 kunne vi åbne en nyistandsat forretning med masser af varer.

 

Ideen med at det også skulle være et værested viste sig hurtigt ikke at være en mulighed. Vi kunne ikke skaffe de nødvendige ressourcer.

                                     

Da vi startede butikken på Sønderskovvej havde vi ikke mod til at leje alle de ledige kvadratmetre. Det fortrød vi hurtigt, idet vi konstant manglede plads.
 

I lang tid har det været forsøgt at leje pizzariaet ved siden af, men det har ikke være muligt. Vi har derfor set efter nye steder med mere plads. Enden på disse undersøgelser blev en beslutning om at lave to forretninger - den på Sønderskovvej og en møbelforretning.


I august 2007 kunne vi så starte Lystrup Møbel Genbrug på Møgelgårdsvej 39. Her henter vi møbler i nærområdet (se under møbelafhentning) i vores indkøbte bil.

 

Den er kommet godt i gang og vi er i begge butikker nu omkring 70 frivillige til at drive dem. Vil du være en del af den fremtidige historie så meld dig som frivillig.


Pressemeddelelse 10 års jubilæum

Lystrup Genbrugs Center
fylder 10 år.

 

I 1998 tog aktive folk i Lystrup Menighedsråd initiativ  til at starte en genbrugsforretning i Lystrup.

Der blev indgået en aftale med Kirkens Korshær i Århus, som skulle stå for det juridiske.

Der blev lejet lokaler på Sønderskovvej 4, hvor der tidligere havde været bagerforretning. Efter en kraftig rengøring, opstilling af inventar, var man klar til at starte op. Den 12. marts 1999 åbnede forretningen under navnet Lystrup Genbrugs Center.

Beslutningen var rigtig, der er i de 10 år forretningen har eksisteret omsat for:4.000.000  kr. Der er delt 1.661.703 kr. ud, halvdelen til Kirkens Korshærs arbejde i Århus, den anden halvdel er tilgået Lystrup Kirke, til brug i sognearbejdet.

I 2007 fik bestyrelsen, som består af 3 personer valgt af Lystrup Menighedsråd, samt 3 personer valgt af Kirkens Korshær, mod på mere. Der blev lejet lokaler på Møgelgårdsvej 39 i Lystrup, hvor der blev indrettet møbelbutik.

Denne forretning er også kommet godt i gang. I alle årene har mange frivillige gjort et kæmpearbejde. Bestyrelsesformand Arne Pedersen udtrykker sin glæde over det er gået så godt, og  så mange frivillige er villige til at bruge noget af deres tid, til gavn og glæde for dem som har brug for hjælp. Der er i øjeblikket ca. 60 frivillige i de 2 forretninger.

10 års fødselsdagen markeres torsdag den 12. marts  med en reception kl. 12,30. Der sker noget hele dagen fra kl. 10,00 til kl. 18,00


Lystrup Genbrugs Center bliver 15 år

Lystrup Genbrugs Center fylder 15 år.  Butikken, som er oprettet af Lystrup Menighedsråd i samarbejde med Kirkens Korshær, blev åbnet den 12. marts 1999.

Der var en træg start i begyndelsen af nullerne, men herefter gik det fremad, og i august 2007 åbnedes endnu en butik, Lystrup Møbel Genbrug.

De to butikker har i dag ca. 70 frivillige, som gør en kæmpe indsats, hvilket udmøntede sig i en samlet omsætning i 2013 på omkring 1,3 mill. Kr., heraf er ca. halvdelen overskud, som fordeles med en halvdel til hver af de to institutioner bag.

Der er fra 1999 til og med 2013 afleveret bidrag til Kirkens Korshær og Lystrup Sognestøtte/Lystrup Menighedsråd for i alt kr. 3.950.000.

Halvdelen afleveret til Kirkens Korshær går til støtte af de hjemløse, som kommer på døgnvarmestuen i Kirkens Korshær i Nørre Alle.

Den anden halvdel går til Lystrup Sognestøtte, som bruger midlerne til sociale eller kirkelige aktiviteter i sognet, eksempelvis menighedspleje, hjælp til FDF såvel som KFUM spejderne, støtte til legestue i Lystrup Kirke, støtte til ungdomsmedarbejder m.v.

Ved at handle i de to butikker støtter du således Kirkens Korshærs arbejde for de hjemløse samt aktiviteter i lokalområdet via Lystrup Sognestøtte. Tak til alle i lokalområdet som afleverer deres effekter til en god sag.

Igennem sin levetid har butikken oplevet 2 brande hhv. nytårsnat 2002/2003 samt 31. oktober 2010. Efter den sidste brand blev hele butikken bygget op igen og fremstår nu med nymalede vægge og nyt inventar over det hele.

Fødselsdagen fejres lørdag den 15. marts 2014 kl. 10-15 med fødselsdagspriser, samt kaffe og kage til kunderne. Vel mødt i Lystrup Genbrugs Center på Sønderskovvej 4.