Lystrup Genbrugs formål - se også Div. oplysninger

Hvad går overskuddet til?

Alt overskud deles ligeligt mellem Kirkens Korshær og Lystrup Sogn ved Lystrup Menighedsråd. Gennem de 18 år forretningerne har eksisteret er der uddelt 6.760.000 kr. I 2018 forventer vi en omsætning på 1,4 mio. kr.
Kirkens Korshær anvender deres udbytte til socialt arbejde til at give lidt lys blandt mennesker, der lever på livets skyggeside.

Lystrup Menighedsråd bruger midlerne til:

Opstartsstøtte til sociale eller kirkelige aktiviteter i sognet, der senere kan overdrages til andre rent driftsmæssigt.

Nødhjælp eller anden hjælp til organisationer, der gør en særlig social indsats i eller uden for Lystrup sogn.

Engangsbeløb til enkeltpersoner til enkeltstående begivenheder, som ikke kan gennemføres rimeligt uden vores støtte.

Resocialiseringsstøtte til enkeltpersoner.